We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

پروژه قیصریه آهنی... Read more
۰۵
دی
۱۳۹۶  • پروژه برگزیده مرمت و باز آفرینی در مسابقه Unesco Honourable Mention 2017... Read more

۱۹
آبان
۱۳۹۶
۱۲
آبان
۱۳۹۶
۰۲
آبان
۱۳۹۶
۱۴
خرداد
۱۳۹۶
  • .


    امروز پلشیر به مکتبی تبدیل شده است که سیاق خاص خود را در طراحی اش ملموس نموده و آن را به تمام دانش آموختگان خود نیز ... Read more

۰۷
خرداد
۱۳۹۶
۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
  • رؤیای دیرپای این مجموعه زنده نگه داشتن میراث آباء و اجدادی، در معماری بوده است و همواره تلاش خود را بر حفظ ریشه ... Read more

۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
  • تب داغ سازندگی در بحبوحه ی اواخر دهه 50، به هرکس که دلی تپنده به عشق وطن داشت سرایت کرده بود. از این روی عده ای از ... Read more

۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
تمــاس بــا مــا... Read more
۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶
۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶
  • شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر، یک مؤسسه ی تولید فکر در زمینه ی معماری و طراحی شهری است، که با به کار گ... Read more

۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶
ساختمان کتابخانه مرکزی اصفهان... Read more
۲۴
اردیبهشت
۱۳۹۶
۱۸
آذر
۱۳۹۵
۲۹
خرداد
۱۳۹۵
۱۰
بهمن
۱۳۹۴
۱۲
اسفند
۱۳۹۲
خانــه قانعــی... Read more
۳۰
اردیبهشت
۱۳۹۱
ساختمان مرکزی اداره ی کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان... Read more
۳۰
اردیبهشت
۱۳۸۸
ساختمان اداری شهرک فناوری استان اصفهان... Read more
۰۱
خرداد
۱۳۸۶
ساختمان اداری کانون وکلای دادگستری... Read more
۲۳
اردیبهشت
۱۳۸۳
تالار آبی آبسـار... Read more
۲۴
اردیبهشت
۱۳۸۱
سفارتخانه ی ایران در اردن، عمان اردن دارای آب و هـوای مدیترانه ای خوشاینـدی است. عمارت پارلمان عمان که برروی ایوان تپه ها ساخته ش... Read more
۰۳
خرداد
۱۳۷۹
خانه پلشیـــر... Read more
۳۱
اردیبهشت
۱۳۷۹
خانه صدری... Read more
۰۱
خرداد
۱۳۷۶
خانه نواب صفوی... Read more
۳۱
اردیبهشت
۱۳۷۵
بخش در میان گرفته شده ی ساختمانی در میانه- همان جایی که پله ها جاگرفته اند- از جای خود کنده شده و بالاتر رفته است.... Read more
۳۰
اردیبهشت
۱۳۷۴
دانشکده ی داروسازی دانشگاه شهید صدوقی... Read more
۰۳
خرداد
۱۳۷۳
کتابخانه، ساختمانی بلند بر روی سکو است، که رو به سوی خاور، جای برآمدن خورشید و آغاز زندگی دارد.... Read more
۳۰
اردیبهشت
۱۳۷۳
32
posts
at home page