بازار قیصریه آهنی رشت

ایده طرح با الگو گرفتن از بافت تاریخی و معماری بومی شهر رشت به عنوان بستر طرح و احترام به خط آسمان غالب شهر شکل گرفت به گونه ای که افزایش ارتفاع سقف شیروانی قرمز رنگ تا لبه ی همجواری ها جهت حفظ هماهنگی و ایجاد نظم در خط آسمان منطقه صورت گرفت. طبقات مضاعف  به صورت نیم طبقه در فضای سر پوشیده ی بازار پدید آمدند و فضای مناسبی جهت تامین نیاز های گوناگون کسبه و مراجعان از قبیل استراحت کوتاه مدت، عرضه و مصرف محصولات غذایی مجموعه و نوشیدنی های سرد و گرم ونیز دیگر امکانات گردشگری را فراهم می آورند. استفاده از نظام مدولار در این طرح، پیامد مفید به همراه داشته، عبارت از هم ارزش بودن فضا ها و خوانایی، اجرای ساده با استفاده از سازه های سبک و موقت و کاهش هزینه های اجرا و نگهداری. بدنه ی بازار جهت تامین امنیت در مواقع لزوم نیازمند دیواره های موقت و سبک با قابلیت بازو بسته شدن بود به گونه ای که حین ایجاد محصوریت  بازار را از فضای شهری جدا ننماید، لذا بدنه های داخلی و خارجی به گونه ای طراحی شد که هنگام شب یا هنگام بسته شدن بدنه ای یکپارچه و واحد را با طرحی بومی که بر آن نقش بسته پدید می آورد و در روز به آسانی باز گشته و گویی درب های این مکان همیشه به روی همگان گشوده است

موقعیت : رشت، در محدوده بازار سنتی رشت، محصور بین دو خیابان شریعتی و امام خمینی

سال طراحی : ۱۳۹۵

پروژه: بازار قیصریه آهنی رشت

زیربنا : ۱۳۵۰ مترمربع

۳۰
دی
۱۳۹۶

Leave a Reply