ساختمان مرکزی اداره ی کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

بهسازی این بنا با رویکردی برای هویت بخشی و همچنین ساماندهی فعالیت های این ساختمان اداری در کنار خیابان چهارباغ انجام گرفت. پس از انجام مطالعات وضع موجود و وضع مطلوب، به منظور فراهم کردن نور کافی برای فضاهای میانی ساختمان و نیز دستیابی به فضایی منعطف و گسترده متناسب با تکاپوی فضاهای اداری، یک (Void) مرکزی ایجاد شد که روشنایی را برای همه ی لایه های ساختمان می توانست فراهم سازد. این خط عمودی نیرومند باعث می شود که هرگونه حرکت و جابجایی و همچنین خط معماری، پیرامون و به پیروی از آن شکل بگیرد. سرانجام آنچه از درون، شکل گرفت بر فرم و نمای بیرونی هم اثر گذاشت، هر چند که نمای مورد نظر، از هویت مکانی و ماهیت عملکردی هم برخوردار بود. به گونه ای که با در نظر گرفتن عنصر غالب نمای خانه های اصفهان یعنی آجرنما؛ که مصالح نمای پیشین همین ساختمان نیز بود و همچنین به کارگیری از آن به شیوه ای که در «شباک» و«فخرومدین» با چیدن آجرها به فرم های هندسی ویژه دیده می شد، پوسته ای بر روی ساختمان تشکیل گردید، بطوری که از میزان رخنه پذیری آلودگی های صوتی و هوا در آن می کاهد. آرایه ی وابسته به این نما بر پایه ی شیوه ی آجر چینی به گونه ای ست که دیواری متخلخل پدید می آورد. هر چند در این روش جای خالی سوراخ های دیوار را شیشه های برش خورده پر می کند که از پهلو بر روی هم گذاشته شده اند. از سویی ابعاد این اشکال به گونه ای است که انگاشتی از اسناد و مدارک بایگانی شده را در پندار می پروراند که بر روی هم جای داده شده است. نظم موجود در این نما ناخودآگاه تعبیری از حس وحدت در کثرت دارد. بار معنایی که به حضور کثرت گرای مردم اصالت می دهد.  

موقعیت : اصفهان,خیابان چهارباغ بالا,روبروی مرکز پزشکی درمانی شریعتی

سال طراحي: ۱۳۸۸

پروژه : ساختمان مرکزی اداره ی کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

زیربنا : ۳۵۷۰ مترمربع

۰۲
بهمن
۱۳۹۶

Leave a Reply