سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در عمان

در مرتفع ترین نقطه ی تپه ی عمان همجوار با کاخ ملکه ی مادر، زمینی مستطیل شکل در کنار خیابان شرقی-غربی زهران (اصلی ترین محور شهر) به احداث سفارت ایران اختصاص یافت. چگونگی هم نشینی دو فرهنگ مهمان و میزبان در قالب طرح سفارتخانه، از ابتدا پرسش محوری ذهن طراح بود.معماران تصمیم گرفتند در آزمونی نوین بنای ایرانی و مهمان خود را در درون قلعه میزبان قرار دهند. طرح میبایستی چه در بیرون و گستره ی شهر و چه در درون، معرف دوستی و اتحاد دو فرهنگ و ملت باشد. بنابراین ایده ی اصلی از قلعه های بی شمار این منطقه از جهان گرفته شد. ساخت یک قلعه بر بلندی های شهر عمان که نماد معماری بستر طرح است و یک حیاط داخلی ایرانی را درون خود در بر گرفته است، ایده ی اصلی طرح سفارت خانه ی ایران در عمان را تشکیل می دهد. این احترام در انتخاب طرح سرامیک های رنگی نما با نقش در هم رفته و گلیم گونه خود بیشتر نمایان شد. ارتباطات داخلی این بنا برگرفته از ارتباطات بی انتهای موجود در فضای ایرانی، به ویژه به طور سمبلیک در مناره  شاگرد مسجد جامع یزد، به صورت رمپ های مطبق، دورتادور بنا  ایجاد شده است. طرح تحت تسلط دو کانون متفاوت، یکی ساختمان سفارتخانه با عملکرد خصوصی تر و دیگری کنسولگری به صورتی طراحی شدند که هر دو چشم انداز مناسبی را برای ساختمان، به طرف شهر داشتند. ضمن اینکه ساختمان مرتفع تر همچون یک نماد در بر اصلی ترین محور شهری قرار داده شد.

موقعیت: اردن، عمان

سال طراحی : ۱۳۷۹

پروژه : سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در عمان

زیربنا : ۱۰٫۵۰۰ متر مربع

۰۲
بهمن
۱۳۹۶

Leave a Reply