درباره ما

شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر، یک مؤسسه ی تولید فکر در زمینه ی معماری و طراحی شهری است، که با به کار گیری نیروهای جوان و خلاق، ضمن پرورش استعدادها به آموزش آنها در سطوح حرفه ای می پردازد. این مجموعه با تمرکز بر افزایش کیفیت و نوآوری، اصول خود را بر پایه ی ریشه و هویت شهرها و معماری آنها پایه نهاده و با ورود به عرصه ی رقابت های بین المللی توانسته است بر رقیبان خود پیشی گیرد. این شرکت با تکیه بر کیفیت و نوآوری در بهره مندی از پدیده های نوظهور جهانی، به سرعت راه خود را در جامعه ی پر هرج و مرج معماری ایران یافته و با نگاهی ژرف به مقصد خود، که اعتلای معماری هویت مند با روایتی امروزی است، چشم دوخته است؛ آنگونه که هر روز گامی بزرگتر به سوی آن بر می دارد و نزدیک تر می شود.

استقرار در شهری چون اصفهان، که به جرأت می توان آن را مهد فرهنگ و معماری ایران دانست، نیز زمینه ای قوی را برای دستیابی این مجموعه به هدف والای آن مهیا کرده است.

۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶

Leave a Reply