شعــار مــا

  *معماری امروز، جوهره ی دیروز و فضایی برای زیستن

  *نوآوری، همسو با ریشه ها

  *معماری، تجلی اندیشه و آفرینش 

  *معماری هنر است، و هنر ریشه در فرهنگ دارد

.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶

Leave a Reply