تــاریخــچه

تب داغ سازندگی در بحبوحه ی اواخر دهه ۵۰، به هرکس که دلی تپنده به عشق وطن داشت سرایت کرده بود. از این روی عده ای از جوانان معمار و شهرساز گرد هم آمدند تا با تشکیل شرکتی کار خود را آغاز کنند و سهمی در شکل گیری چهره ی تازه ی موطن خود داشته باشند. پس از آن با ایجاد تغییراتی در ساختار آن تشکیلات و مجاورت دفتر وقت با پل شیری اصفهان، نام پلشیر برای آن انتخاب شد. از سال ۱۳۶۶ و حضور بیش از پیش دکتر محمدرضا قانعی در این تجمع، آثار رنگ و بوی معمارانه تری به خود گرفتند و هر پروژه گامی بود به سمت تحقق آرمان ها.

امروز، این مشاور با پیشینه ای بالغ بر ۳۵ سال فعالیت در زمینه های گوناگون معماری، طراحی شهری، فعالیت های فرهنگی و مطالعات و برنامه ریزی های فیزیکی و کالبدی، آثاری را در کارنامه ی خود دارد. وجود پروژه های کلان ملی و بین المللی همچون: طرح های جامع شهری و دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، ساختمان های بزرگ عمومی و اداری سازمان ها، ساماندهی محله های تاریخی، باز زنده سازی بافت های کالبدی فرسوده، بازآفرینی شهری، طراحی فضاهای شهری در ایران و همچنین ساختمان سفارت خانه های ایران در کشورهای اردن و نیجریه، و طراحی ساختمان آموزشی-فرهنگی در بیروت و اجرای اکثر این پروژه ها را می توان برگ زرینی در کارنامه ی حرفه ای آن دانست.

۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶

Leave a Reply