سرپرستــی شــعب بانــک مسکــن

کارفرما : بانک مسکن

مشاور: مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشير

زيربنا :۸٫۵۰۰ مترمربع

موقعيت : اصفهان- خیابان کمال اسماعیل

سال طراحي : ۱۳۷۴

طراحان طرح : دکتر محمدرضا قانعي، مازیار مومنی

همکاران طرح : فریدون بنکدار , م. سلطانی, ع. موذن زاده صفایی, ا.نصر, ف.مرادی

عکس : اشکان قانعی، تحسین بلدی

 

ایده ی طرح، پیش رو نهادن جریان پایا و پویایی از مردم در میان اشکوب های مختلف درون ساختمان است. بخش در میان گرفته شده ی ساختمانی در میانه- همان جایی که پله ها جا گرفته اند- از جای خود کنده شده و بالاتر رفته است. در این روش، نه تنها پلکان درونی و جوشش مردم در میان اشکوب ها هویدا است، بلکه آفتاب با رخنه ی به درون می تواند راه را برای این جنب و جوش مردم روشن کند.

۳۰
اردیبهشت
۱۳۷۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*