خانه نواب صفوی

 کارفرما: خانم و آقای نواب صفوی

مشاور:مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر

زیربنا : ۶۶۸ متر مربع

موقعیت: اصفهان، حاشیه ی پارک ناژوان

سال طراحی : ۱۳۷۵

طراح: دکتر محمدرضا قانعی-علی شیخ الاسلام

همکاران طرح: ا-پورنائب زاده

عکاس : جاسم غضبانپور، اشکان قانعی

جوایز: برنده رتبه ی سوم مسابقه ی معمار ۱۳۸۱

۳۱
اردیبهشت
۱۳۷۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*