خانه صدری

کارفرما: خانم و آقای صدری

مشاور:مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر

مساحت : ۲۰۰ متر مربع

موقعیت: اصفهان، روشن دشت

سال طراحی : ۱۳۷۶

طراح: دکتر محمدرضا قانعی-علی شیخ الاسلام

همکاران طرح: ا-پورنائب زاده

عکاس : اشکان قانعی، تحسین بلدی، ایمان وکیل زاده

جوایز: برنده ی رتبه ی اول جایزه ی معمار ۱۳۸۱

۰۱
خرداد
۱۳۷۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*