سلف سرویس دانشگاه صدوقی یزد

کارفرما: دانشگاه یزد

مشاور:مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر

زیربنا : ۵٫۵۰۰ متر مربع

موقعیت: یزد، مجموعه دانشگاهی یزد

سال طراحی : ۱۳۷۰

طراح: دکتر محمدرضا قانعی

همکاران طرح:  ا-پورنائب زاده/د-شهنواز

عکاس : تحسین بلدی، اشکان قانعی

۰۲
خرداد
۱۳۷۰

Leave a Reply