سفارت ایران در عمان

کارفرما: وزارت امور خارجه

مشاور:مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر

زیربنا : ۱۰٫۵۰۰ متر مربع

موقعیت: اردن، عمان

سال طراحی : ۱۳۷۹

طراح: دکتر محمدرضا قانعی-علی شیخ الاسلام

همکاران طرح: ت.شهنواز / ح.آبدار / ا.میرزایی / ش.امامی / ا.پورنائب زاده / م.صدرنیا/ ر.کشیشیان

عکاس : محمدرضا قانعی

۰۳
خرداد
۱۳۷۹

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*