دانشکده ی داروسازی دانشگاه شهید صدوقی

کارفرما: دانشگاه یزد

مشاور:مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر

زیربنا : ۱۵٫۰۰۰ متر مربع

موقعیت: یزد، مجموعه دانشگاهی یزد

سال طراحی : ۱۳۷۳

طراح: دکتر محمدرضا قانعی

همکاران طرح:  ا-پورنائب زاده

عکاس : تحسین بلدی، اشکان قانعی

۰۳
خرداد
۱۳۷۳

Leave a Reply