مصاحبه با مهندس محمود درویش و دکتر محمدرضا قانعی در مورد رابطه معمار و کارفرما «مقدمه دومین نشست حرفه ای معماران در «مان معماران اصفهان» با موضوع کارفرما

.برای مشاهده ی کامل ویدیو این مصاحبه اینجا رو کلیک کنید

۱۰
بهمن
۱۳۹۴

Leave a Reply