نشست تخصصی «بررسی تجارب بازآفرینی بافت های فرسوده کلانشهر رشت» – اصفهان

با حضور:
دکتر سید محمدعلی ثابت قدم؛ شهردار رشت
دکتر محمدرضا قانعی؛ مدیر پروژه بازآفرینی شهر رشت

www.MemarNews.com     منبع خبر

۱۸
آذر
۱۳۹۵

Leave a Reply