طرح برگزیده گروه ساختمان های عمومی جایزه معمار ۹۶

پروژه ساختمان اداری شهرک فناوری استان اصفهان در تاریخ بیستم مهرماه سال نود و شش موفق به کسب رتبه برگزیده گروه ساختمان های عمومی هفدهمین دوره جایزه معمار شد.

۰۲
آبان
۱۳۹۶

Leave a Reply