دریافت جایزه ملی بهترین تجربه های بازآفرینی شهری

سال نود و شش، برترین جایزه ملی برای تجربه بازآفرینی میدان شهرداری و محورهای پیاده پیرامونی در شهر رشت در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی ایران، جناب آقای عباس آخوندی؛ طی دومین دوره جایزه ملی «جستار کیفیت در تجربه های باز آفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایران شهری» دریافت گردید.

۱۲
آبان
۱۳۹۶

Leave a Reply