پروژه برگزیده مرمت و باز آفرینی در مسابقه Unesco Honourable Mention 2017

در تاریخ ۱۰ آبان ماه نود و شش، پروژه خانه فرهنگ آفتاب در مسابقه میراث فرهنگی آسیا و اقیانوسیه یونسکو ۲۰۱۷ از میان ۴۳ پروژه از ده کشور در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه بعنوان پروژه برگزیده شناخته شد.

۱۹
آبان
۱۳۹۶

Leave a Reply