خانه قانعی

هدف اولیه به روز کردن ویژگی های فضایی، عملکردی و سازه های یک خانه ی قدیمی، ضمن حفظ ساختار عناصر و هندسه های تاریخی آن بود. بنابراین پروژه در روند طراحی و اجرا با توجه به اصولی از قبیل توجه به طبیعت و محیط زیست؛ احترام به پیشینه ی تاریخی؛ پاسخ به عملکرد مورد نیاز؛ امکان تغییر و قابلیت انطباق با نیازهای آتی؛ حفظ جوهره ی فضایی معماری ایرانی و استفاده از مصالح بازیافتی، سعی در حفظ هویت توام با نیاز سنجی داشته است؛ که با حفظ و نوسازی کلیه ی دیوارهای قدیمی و تغییرات بسیار اندک در طرح خانه ی قبلی، از جمله بالا بردن یکی از اتاق ها جهت ایجاد ساباطی برای دسترسی به خانه ی شمالی و یک ردیف پله سه طبقه به منظور ایجاد دسترسی ها و نهایتاً گنجاندن یک سقف ملهم از ارسی و تالاری که از یک پنجره با شیشه های رنگی رو به طبیعت دارد به نیازهای امروز پاسخ داده است.

پلان خانه به دو حجم اصلی و یک ساباط تقسیم شده که یکی جهت سکونت و دیگری برای کار در نظر گرفته شده بود و ارتباط آن‌ها با پلکانی مفصل گونه برقرار می شد.  حجم  مسکونی واقع در غرب پلکان فضاهای عمومی را در سطوح همکف و میانی خود، آشپزخانه را در زیر زمین و فضا های خصوصی و خواب را در  طبقه بالا گنجانده است. نمای دو پوسته ی جنوبی، خوانشی امروزی از پنجره های چوبی مشبک با شیشه‌های رنگی و پرده های ضخیم  تمام قد یا همان  ارُسی های معماری دوران قرن نوزده ام بود.

جوایز :

پذیرش  در بخش معماری پاویون ایران، بینال هنری ونیز ۱۳۹۴

 ۱۳۹۶  A Design کسب رتبه اول مسابقه

موقعیت : اصفهان، خیابان میر، پلاک ۱۷۱

سال طراحی : ۱۳۹۱

پروژه : خانه قانعی

زیربنا : ۱۰۰۰ مترمربع

۰۲
بهمن
۱۳۹۶

Leave a Reply