کارگاه معماری ماه

این طرح از دو مکان ساخته شده: یکی دفتری برای هم اندیشی و ایده پردازی (آتلیه طراحی )و دیگری کارگاهی برای پیاده سازی ایده ها و آزمون و خطاهای مربوطه (اتاق فکر) .ساختمانی هایی با پای بندی به این اصل که به چشم انداز عمومی باغ و همچنین فضای سبز و باروری درختان میوه ی آنجا آسیبی نخورد و نیز در هر زمان که مالک اراده کرد آن ساختمان ها با کمترین هزینه و آسیبی، برچیده شود. بخشی از این مسیله با پایین بردن تراز کف ساختمان پاسخ داده می شد چرا که درختان به اندازه ی کافی از نور خورشید بهره مند می شدند. از سوی دیگر تبادل و دادوستد انرژی به کمترین میزان خود می رسید. برای مصالح مورد نیاز هم تصمیم گرفته شد تا از چوب های پیرامون و خاکی که از زمین ساختگاه برداشته می شود استفاده کنند. در این صورت اگر قرار شد روزی این ساختمان برچیده شود، این خاک به بسترش باز می گشت. همانگونه که به تجربه نشان داده شده بود، بهره گیری از فرم های گرد و کروی، بسته به زاویه ای که با چرخش خورشید تشکیل می دهد می تواند محدوده ی آسایش حرارتی و دیداری دلخواه را پدید آورد. برای این منظور، با توجه به مقاطع موجود برای ساخت که یکی مستطیل شکل و دیگری می توانست دایره یا چند ضلعی منتظم باشد، دو حجم ساده با بدنه ای گرد پیشنهاد شد که برای مقطع مستطیل، استوانه ی خوابیده می توانست کارآیی دلخواه را داشته باشد و برای پلان دایره ای، حجم مخروطی-مانند ایستاده در ساختگاه.

جوایز:

کسب رتبه اول مسابقه طراحی داخلی معماری و ساختمان ۱۳۹۰

طرح برگزیده مسابقه معمار ۱۳۹۰

موقعیت: اصفهان، ۱۵ کیلومتری جاده نجف آباد

سال طراحی : ۱۳۸۹

پروژه: کارگاه معماری ماه

زیربنا : ۵۲ مترمربع

۰۴
بهمن
۱۳۹۶

Leave a Reply