خانه نواب صفوی در محله ناژوان

سایت، تکه زمینی ۱۰× ۶۶ متر واقع در غرب اصفهان در منطقه پارک نازوان است. از آنجا که زمین از لحاظ طولی، کشیدگی در محیطی طبیعی داشت، کانسپت اصلی انگاشتی از خانه به سان کلاه فرنگی در باغی خطی دارد. در نتیجه، سه حجم که با پل شیشه ای در طول ساختمان به هم پیوند خورده است طراحی شد. راه دسترسی برای آن نیز، محوری است که با گذر از فضای ساخته شده در حیاط، سرانجام به حجم اصلی که سالن است راه می گشاید. همچنین فضای آزاد سبز در حجم به گونه ای پیشروی می کند که بی درنگ استخر را به سالن اصلی می رساند.

جوایز:

کسب رتبه سوم جایزه معمار در معماری مسکونی ۲۰ سال بعد از انقلاب

موقعیت: اصفهان، حاشیه ی پارک ناژوان

سال طراحی : ۱۳۷۵

پروژه : خانه ی نواب صفوی

زیربنا : ۶۶۸ متر مربع

۱۸
بهمن
۱۳۹۶

Leave a Reply