ساختمان نظام مهندسی استان اصفهان

در طرح حاضر، به ساختمان سازمان نظام مهندسی با دید اساسی ترین و اصیل ترین فرم ساختمانیِ برخاسته از فرهنگ و تاریخ این سرزمین نگریسته شده که این فرم، سازمان نظام مهندسی اصفهان را با استعاره ی سرپناهی برای تامین امنیت خانه ها و ساختمان های شهر معرفی نماید. برای ایجاد چنین سرپناهی، بهره گیری از الگوی چارطاقی مناسب دیده شده است. بدین صورت که حجم پایه های ساختمان با افزایش ارتفاع بیشتر شده و در تراز بالایی به هم می رسند و با تشکیل سقفی بزرگ، میان اجزای مختلف سازمان وحدت لازم را ایجاد می نمایند. دفاتر و فضاهای اداری سازمان، با نظمی معنادار و با استفاده از مفهوم و اسلوب کاربندی در این چهار پایه تعریف شده و مشرف بر فضای مرکزی،تا سقف ادامه می یابند و تدائی گر نظامی خواهند بود که وجود آن به وجود تک تک عوامل تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. این فرم پلکانی از سوی دیگر به تعامل لازم و موجود بین بخش های مختلف سازمان اشاره دارد و در دید بیننده ی حاضر در تراز همکفِ فضای بزرگ مرکزی نیز، شکوه و عظمت سرپناه شهر را جلوه گرخواهدشد.

جوایز:

کسب رتبه اول در مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی

موقعيت : اصفهان ، بلوار کشاورز

سال طراحي : ۱۳۹۱

پروژه : ساختمان سازمان نظام مهندسي استان اصفهان

زيربنا : ۱۵۷۰۰ مترمربع

۲۳
بهمن
۱۳۹۶

Leave a Reply