مرمت و احیای خانه پلشیر – زاویلیان

خانه ی زاوالیان یا خانه ی پلشیرکه به نام قدیمی ترین مالک شناخته شده ی آن لئون وکیل الدوله»- ( استپانوس آقا نوریان ) کاردار سفارت انگلیس در اصفهان در دوره ی قاجار- هم معروف است در محله ی تبریزی ها روبروی کلیسای مقدس میناس قراردارد. مساحت عرصه۶۴۶ متر و سطح ساخته شده (اعیانی) آن درطبقه ی همکف ۵۹۰ مترمربع ودر طبقه ی اول ۴۲۰ متر مربع است. جلوه هایی از سه دوره ی تاریخی معماری و هنر ایران ( صفوی ـ زندی ـ قاجاری ) در سه جبهه ی حیاطی کوچک و خوش ترکیب ، فضایی اصیل و دل نشین را با اتاق ها و ارسی ها و گوشواره ها و ایوان ها و حوض و باغچه به وجود آورده اند . مالکیت های متفاوت ارمنی و اروپایی در دوره های مختلف تاریخی ، و تأثیرپذیری از فرهنگ های گوناگون ارمنی و اروپایی و ایرانی ، این بنای تاریخی و تزئینات متنوع آن را به مجموعه یی بی نظیر از ترکیب فرهنگ های سه گانه یاد شده مبدل کرده که می توان آن را دیدارگاه فرهنگ ها نامید. در سال ۱۳۷۵ این خانه توسط «شرکت مهندسان مشاور پلشیر» از وارثان زاوالیان خریداری شد،  پیشتر این خانه در فهرست  آثار تاریخی اصفهان ثبت شده بود. در پی مرمت اصولی، کاربری این بنای ارزشمند از مسکونی به دفتر شرکت معماری وشهرسازی تغییر داده شد. اجرای مرمت اساسی و تلفیق یک کاربری و زندگی جدید در کالبدی قدیمی توانست در سال۱۳۸۱ه.ش( ۲۰۰۲ م .)جایزه ی شایستگی حفاظت از میراث فرهنگی را از طرف دفتر یونسکو  در منطقه ی آسیا وحوزه ی اقیانوسیه آرام را برای آن شرکت به ارمغان آورد.

جوایز:

کسب اولین جایزه ملی جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در مسابقه جستار ۱۳۹۴

کسب نشان شایستگی یونسکو ۲۰۰۲

موقعیت : اصفهان، جلفا، تبریزیها، پلاک ۹۹

سال طراحی : ۱۳۷۹

پروژه : مرمت و احیای خانه پلشیر(زاویلیان)

زیربنا : ۱۵۰۰ متر مربع

۲۰
اسفند
۱۳۹۶

Leave a Reply