سلف سرویس دانشگاه صدوقی یزد

ایجاد کاخی جهت پذیرایی از اساتید و دانشجویان، همانند کاخ های موجود در معماری ایرانی در یک باغ مصفا ایده ی این طرح بود. بنابراین در گام بعدی برای تحقق همچون ایده ای از یک سقف یا سایه بان( یک ایوان بزرگ) که کاخ های پذیرایی دانشجویان دختر، پسر و اساتید را در دل خود جای می داد استفاده شد.

همانند کاخ چهل ستون، سایبان تبدیل به فضایی واسط جهت بهره مند شدن و لذت بردن از فضای سبز باغ می شود؛ و به عنوان یک عنصر وحدت بخش وظیفه ی پیوند دادن عناصر سه گانه سلف دختران، پسران و اساتید را به عهده دارد.

موقعیت : یزد، مجموعه دانشگاهی یزد

سال طراحی : ۱۳۷۰

پروژه : سلف سرویس دانشگاه صدوقی یزد

زیربنا : ۵٫۵۰۰ متر مربع

۱۵
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply