طرح پل پیاده روی رشت

ایده ی کلی طراحی پلی است که بیشترین همخوانی را با محیط پیرامون داشته باشد، از این رو تلاش شده پلی سبز طراحی شود به گونه ای که دالانی سبز در ارتفاع دیده شود ،از طرفی در تعیین مسیر پل تلاش شده مسیری انتخاب شود که کمترین درخت را داشته باشد تا بتوان پایه های پل را بدون خطر آسیب رساندن به محیط در آن قرار داد و همچنین گذر پل از کنار درختان باعث می شود به درختان از پایین نگاه نکنیم بلکه به برگ ها نزدیک شویم و بتوانیم آن ها را از نزدیک لمس کنیم. مسا له ی مهمی که در طراحی مدنظر قرار گرفته، توجه به طراحی فضایی است برای ماندن و نه صرفا عبور، این کار با حرکت پل از میان درختان ، ایجاد فضاهای مکث و استراحت ، توجه به منظر اطراف اتفاق می افتد. وجود رودخانه گوهررود در سایت و عبور پل از بالای آن فضای خوبی برای مکث و استفاده از دید و منظر رودخانه را برای ما فراهم می سازد. ایده دیگر استفاده از رمپ ها و عرشه هایی در ارتفاعات متفاوت، برای ایجاد تنوع در مسیر و حداکثر استفاده از طبیعت، همچنین داشتن دید های متفاوتی، چه از بیرون و چه از روی خود پل می باشد. وجود عرشه های بیشتر ایجاد کاربری های متفاوت بر روی پل را امکان پذیر می سازد. وجود رمپ ها این امکان را برای ما فراهم می کند که شهروندان کهنسال، کم توان و معلولان و جانبازان و دوچرخه سواران بتوانند از پل استفاده کنند و مسیری برای آن ها در نظر گرفته شود

موقعیت : رشت، حد فاصل پارک مفاخر و تالاب عینک

سال طراحی : ۱۳۹۵

پروژه : طرح پل پیاده روی رشت

زیربنا : ۱۵۰۰۰ مترمربع

۲۰
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply