میدان شهرداری رشت

میدان شهرداری رشت، جزء اولین میادین شهری رشت بوده که در زمان پهلوی اول، به دنبال تولید شبکه معابر شهری و سهولت دسترسی به راه­های اصلی شهری و برون شهری ایجاد شده است. طی سالیان، رفته رفته این میدان شهری با تنزل کیفیت فضایی مواجه شده و با افزایش خودروهای شهری، به یک فلکه پر تردد تبدیل شده بود. طرح بازآفرینی رشت، به دنبال اهداف خود کوشید تا ضمن بهبود بخشیدن و ارائه­ی طرحی نو، ارزش­ها و هویت نهفته در تاریخ این میدان را زنده کند و آن را تبدیل به فضایی بهینه برای زندگی اجتماعی مردم گرداند؛ حضور پر رونق و پویای مردم در این فضا، گویای تحقق این هدف است. با توسعه ی مسیر پیاده در بافت مرکزی شهر و ممانعت از ورود خودرو به این محدوده، گام های نخست برای کاهش و از بین بردن آلودگی ناشی از تردد خودروها برداشته شده و مسیر توسعه ی شهر به سمت بهبود وضعیت محیط زیست در حرکت است. احیای تمام عناصر فراموش شده­ی بستر و ارج نهادن بر آنهایی که زمانی بوده­اند و امروز جز یک اسم چیزی از آنها باقی نمانده است، باعث شده که این طرح با وجود تمام نوآوری­های خود به بهترین نحو ممکن در بستر خود قرار گرفته و یادآور روزهای خوش گذشته و همچنین سازنده­ی خاطراتی شیرین برای آینده­ی شهروندان باشد.

جوایز :

کسب خشت طلایی تهران ۱۳۹۵

 دریافت جایزه ملی بهترین تجربه های بازآفرینی شهری۱۳۹۶

۱۳۹۶ A Design کسب جایزه منتخب

 

موقعیت : رشت، میدان شهرداری

سال طراحی : ۱۳۹۴

پروژه : میدان شهرداری رشت

زیربنا : ۱۷۰۰۰ مترمربع

۲۹
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply