ساختمان تئاتر شهر اصفهان

خانه ی تاتر اصفهان در محل قدیمی تالار مولن روژ سابق به وسعت ۱۳۰۰۰ متر مربع طراحی شد.

این پروژه شامل دو حجم اصلی شکل گرفت، مکعب شکل شامل تمامی فضاهای خدماتی-سالن های انتظار و بلیط فروشی و یک حجم مخروطی شامل سر سالن نمایش به صورت شعاعی که روی همدیگرجانمایی شده اند تا پرت فضایی به حداقل برسد.

نهایتا کل مجموعه زیر یک سقف قرار گرفته تا از باد و باران در امان باشد.

موقعیت : اصفهان، ۱۵ کیلومتری جاده نجف آباد

سال طراحی : ۱۳۸۹

پروژه : ساختمان تئاتر شهر اصفهان

زیربنا : ۵۲ مترمربع

۲۹
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply