کانون وکلای دادگستری اصفهان

ایده ی طرح معماری ساختمان کانون وکلا ، با توجه به واژه ی « کانون » و موقعیت ساختمان در انتهای یکی از محورهای اصلی  باغ غدیر، در حرکتی دورانی حول یک محور شکل گرفته است . قرار داشتن در کنار یکی از اصلی ترین محورهای کمربندی شهر اصفهان، هماهنگی با بافت کالبدی ساختمان های اداری همجوار، کوچک بودن مساحت زمین (۳۹۵ مترمربع) ، عملکرد فضا به عنوان « کانون وکلای دادگستری » و تعدد فضاهای مورد نیاز این کانون ، باعث شد که فرم « مناره ی آجری » الهام بخش طرح معماری قرار گیرد. اتاق ها و فضاهای مورد نیاز، همچون دانه هایی در کنار یکدیگر و رو به محور کانونی ساختمان، در طول یک شیب راهه قرار گرفته که از دو طبقه زیرزمین تا سه طبقه روی زمین امتداد می یابد و با حرکتی آرام و ملایم اوج می گیرد. این شیب راهه، در زیرزمین از یک «فضای عمومی» (سالن اجتماعات) آغاز می شود؛ ریز فضاهای مورد نیاز و دفاتر و اتاق‌های کار را به هم متصل می کند؛ و سرانجام به یک رستوران و تریا در باغ سرسبز روی بام ختم می شود. شیب ملایم و حرکت آرام در فضای عمومی و ارتباطی میان این ساختمان، فضا را به سمت بالا امتداد می‌دهد. دید مورب ایجاد شده در این فضای اوج گیرنده، و باز بودن چشم انداز در فضای داخلی و به سمت بیرون، به گسترش افقی فضا کمک می کند. یکی از محدودیت های طراحی، اجبار به استفاده از آجر در نما بود؛ که باعث شد چهره ی بنا از خود نمایی و جلوه های آشکار بیرونی در امان بماند؛ و همچون نمونه های اصیل معماری ایرانی، در یک فضای درونی و در حجاب شکل بگیرد. درونگرایی و نگاه به درون، حرکت رو به بالا، استمرار خطی در فضا، سادگی و متانت در نما، از ویژگی‌هایی‌ست که در این بنا به شکلی اصیل و در عین حال امروزی، تجلّی یافته است.

موقعیت: اصفهان، مجموعه اداری ۲۲ بهمن

سال طراحی : ۱۳۸۳

پروژه : ساختمان اداری کانون وکلای دادگستری

زیربنا : ۱۲۵۰ متر مربع

۳۰
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply