بازسازی و بازآرایی مجموعه اقامتی- خدماتی خانه میناس اصفهان

این پروژه شامل مرمت و احیای دو حیاط است، کوچکتر به نام مانوک شامل فضاهای پذیرایی، رستوران، کافه و …

و حیاط بزرگتر به نام خانه ی میناس شامل واحدهای اتاقی، اصل خانه به نوعی مرتبط به کشیش کلیسای مقابل یعنی کلیسای میناس می شود.

موقعیت : اصفهان، کوی تبریزی ها

سال طراحی : ۱۳۸۷

پروژه : بازسازی و بازآرایی مجموعه اقامتی_خدماتی خانه میناس اصفهان

زیربنا : ۱۰۰۰ مترمربع

۳۰
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply